Spesialtransport

Gratis, enkel og trygg transport av barn med særskilte behov

Skoleskyss er en lovpålagt oppgave som reguleres av Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa, opplæringsloven, av 17. juli 1998 nr. 61 med tilhørende forskrifter.

Skoleskyss-tjenesten er en gratis tjeneste for barn med særskilte behov i Akershus.

Med særskilte behov menes funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom. Dette er regulert i opplæringsloven § 7-3, og gjelder uten hensyn til avstanden mellom hjemmet og opplæringsstedet. Disse elevene vil også ha rett til skyss til og fra skolefritidsordningen (SFO) og til skyss før skoledagen er over dersom funksjonshemmingen, skaden eller sykdommen gir behov for det. Som funksjonshemming regnes både varige fysiske og psykiske funksjonsvansker. Som midlertidig skade eller sykdom regnes en tilstand som er forbigående. Les mer her.

Søknad om skoleskyss sendes fra den lokale skolen. Varige endringer ila. skoleåret, som nye start- og sluttider på skolen og adresse til hjemmet, sendes også fra skolen. Selve skoleskysstjenesten leveres av Ruter på oppdrag fra kommunen eller fylkeskommunen.

 

Våre sjåfører er trent i å behandle barn med særskilte behov

Sikkerhet og trygghet står i sentrum for alle skoleskyssturer. Alle våre biler er utstyrt med GPS, slik at vi til enhver tid vet hvor de er. Våre sjåfører er godt opplært og trent i å behandle barn med særskilte behov og eventuelle nødsituasjoner.   

Sjåførene har gjennomført vår sjåførskole, er trent i førstehjelp og har instrukser for hva de skal foreta seg ved eventuelle ulykker.  

Ved avvik som ulykker på veien, ekstreme kjøreforhold og andre utfordringer, gjør vi følgende dersom vi ikke klarer å følge planen:

   1. SMS-varsling til registrerte kontaktpersoner
    Alle telefonnummer registrert på den enkelte elev mottar en tekstmelding der vi informerer om hendelsen og hvordan denne påvirker den planlagte transporten. Ved alvorlige hendelser, slik som trafikkulykker hvor våre minibusser og drosjer er involvert, vil vi ringe registrerte kontaktpersoner og informere om hendelsen og hvordan dette påvirker den planlagte transporten. Ved mindre forsinkelser vil sjåføren informere registrerte kontaktpersoner om avviket.
   1. Telefon-varsling til skolen
    Ved alvorlige hendelser, slik som trafikkulykker hvor våre minibusser og drosjer er involvert, vil vi ringe skolen og informere om hendelsen og hvordan dette påvirker den planlagte transporten.

Skoleskyss også i ferien

Kjøring til og fra SFO i skolens ferier og på fridager må bestilles i tillegg til vanlig kjøring. Dette bestilles av skolen og er kun tilgjengelig for elever med særskilte behov.

Enkel administrasjon av turer via appen RuterBestilling

I RuterBestilling finnes oversikt over alle turene og tilgang til å kansellere transport eller reaktivere tidligere kansellert transport. Les mer om dette her: Hvordan bruke RuterBestilling?

Viktig å vite

Det er et stort arbeid å planlegge skoleskyss av 4 500 elever med ulike start- og sluttidspunkter på skolen hver dag. For å unngå forsinkelser og irritasjoner for deg som foresatt er det viktig å være oppmerksom på at:

 • Eleven må være klar for henting i god tid før avtalt hentetidspunkt
 • Turer du ikke ønsker å bruke, for eksempel i forbindelse med sykdom eller av andre grunner, må kanselleres.
 • Dersom eleven ikke benytter oppsatt transport, uten å kansellere, må retur reaktiveres for at eleven skal få transport hjem.
 • Dersom du avbestiller en tur, men det viser seg senere at det likevel er ønskelig med transport, må reaktivering av turen gjøres innen kl. 12 dagen før henting. I slike tilfeller kan vi ikke garantere samme sjåfør som først oppsatt.
 • Avvik kan oppstå i forbindelse med ulykker i trafikken eller ekstreme kjøreforhold. Vi håper på forståelse for at forsinkelser derfor kan oppstå.