Slik jobber vi

 Hver dag kjører vi over 4 000 barn til og fra hjem og skole

Skoleskyss.no driftes av Ruter. Vi koordinerer, planlegger og formidler persontransport i offentlig sektor, og er ansvarlig for utførelsen av skoleskyss, samt produksjon av reisekort med skolebillett, til elever i tidligere Akershus og Lunner kommune.  

En vellykket skoleskyssordning er et samspill mellom fem parter

FYLKESKOMMUNEN

Ansvar for skoleskyss for elever i grunnskolen og videregående skole i fylket.

RUTER

Planlegger og organiserer skoletransporten på vegne av fylkeskommunen, og samordner denne med det ordinære kollektivtilbudet.

Fatte vedtak og håndtere klager om skoleskyss (ordinær og spesial).

Daglig oppfølgning av transporten.

KOMMUNEN

Søke om skoleskyss for elever ved skolene i kommunen, hvis ansvaret for dette i den aktuelle kommunen er lagt til kommunen.

SKOLEN

Søke om skoleskyss for elever ved skolen, hvis ansvaret for dette i den aktuelle kommunen er lagt til skolen.

Melde inn behov for endringer av transport, gjelder bare tider.

Utdeling av reisekort med skolebillett.

FORESATTE/ELEV

Melde inn behov for endringer av transport, gjelder bare adresser.

Avbestille/påbestille transport.

Det er Ruter som organiserer skoleskyss-transporten

Organiseringen av skoleskyss med minibuss eller drosje for alle elever som skal til og fra skolen er det vi som står for. Hver dag planlegger og koordinerer vi henting og levering av over 4 000 elever til skolene med minibuss eller drosje i tidligere Akershus og Lunner kommune. Det krever nøye planlegging, siden elevene begynner og slutter på skolen til ulike tider.

Fra kontrollrommet holder vi oversikt over alle våre kjøretøy, hvor de er i sanntid og hvor de skal. Vi kommuniserer også med våre sjåfører, brukere og med skolene, og holder dem oppdatert på viktig informasjon som kan påvirke hente- og leveringstid, endringer i planene, forsinkelser etc.

Våre 300 sjåfører er opplært ved vår sjåførskole og setter sikkerhet og punktlighet i høysetet. For dem og for oss er det viktig at du som foresatt skal være trygg på at eleven

      • har en positiv opplevelse
      • blir kjørt på en forsvarlig måte
      • og at sjåførene har ekspertise og erfaring i å kjøre barn med særskilte behov