Om oss

Skoleskyss.no driftes av Ruter

Vi koordinerer, planlegger og formidler persontransport i offentlig sektor, og er ansvarlig for utførelsen av skoleskyss, samt produksjon av reisekort med skolebillett, til elever i Akershus. Det er kommunen eller fylkeskommunen som gir oss oppdraget med å levere skoleskysstjeneste.

Vi står for selve organiseringen av skoleskyss med minibuss eller drosje for alle elever som skal til og fra skolen. Hver dag planlegger og koordinerer vi henting og levering av 4 500 elever til skolene i vårt område. 

Kontakt oss

Telefon: 24 20 20 33
Hverdager: 07:00-17:30

Ansvarsfordeling

En vellykket skoleskyssordning er et samspill mellom seks parter. Slik er ansvarsfordelingen:

FYLKESKOMMUNEN

Ansvar for skoleskyss for elever i grunnskolen og videregående skole i fylket.

RUTER

Fatter skoleskyss vedtak, samt planlegger og organiserer skoletransporten på vegne av fylkeskommunen, og samordner denne med det ordinære kollektivtilbudet.

KOMMUNEN

Søke om skoleskyss for elever ved skolene i kommunen, hvis ansvaret for dette i den aktuelle kommunen er lagt til kommunen.

SKOLEN

Søke om skoleskyss for elever ved skolen, hvis ansvaret for dette i den aktuelle kommunen er lagt til skolen.

Melde inn behov for endringer av transport (gjelder bare tider).

FORESATTE/ELEV

Melde inn behov for endringer av transport (gjelder bare adresser).

Avbestille/påbestille innvilget transport.