Om oss

Skoleskyss.no driftes av Konsentra som er et datterselskap av Ruter

Vi koordinerer, planlegger og formidler persontransport i offentlig sektor, og er ansvarlig for utførelsen av skoleskyss, samt produksjon av reisekort med skolebillett, til elever i tidligere Akershus og Lunner kommune. Det er kommunen eller fylkeskommunen som gir oss oppdraget med å levere skoleskysstjeneste.

Vi står for selve organiseringen av skoleskyss med minibuss eller drosje for alle elever som skal til og fra skolen. Hver dag planlegger og koordinerer vi henting og levering av 4 500 elever til skolene i vårt område. 

Kontakt oss

Telefon: 24 20 20 33
Hverdager: 07:00-17:30

Ansvarsfordeling

En vellykket skoleskyssordning er et samspill mellom seks parter. Slik er ansvarsfordelingen:

FYLKESKOMMUNEN

Ansvar for skoleskyss for elever i grunnskolen og videregående skole i fylket.

Betalingsansvar for elever med skoleskyss i videregående skoler for elever folkeregistrert i fylket (ordinær og spesial).

RUTER

Planlegger og organiserer skoletransporten på vegne av fylkeskommunen, og samordner denne med det ordinære kollektivtilbudet.

Fatte vedtak om skoleskyss (ordinær og spesial).

Håndtere klager på vedtak om skoleskyss.

KONSENTRA

Organisere spesialtransport utifra retningslinjer fra vedtaket fattet av Ruter.

Daglig oppfølgning av transporten, herunder avvik og utførelse.

Oppfølgning av transportører.

Produksjon av reisekort med skolebillett.

KOMMUNEN

Søke om skoleskyss for elever ved skolene i kommunen, hvis ansvaret for dette i den aktuelle kommunen er lagt til kommunen.

Betalingsansvar for elever med skoleskyss i grunnskolen
(ordinær og spesial).

SKOLEN

Søke om skoleskyss for elever ved skolen, hvis ansvaret for dette i den aktuelle kommunen er lagt til skolen.

Melde inn behov for endringer av transport, gjelder bare tider.

Utdeling av reisekort med skolebillett.

FORESATTE/ELEV

Melde inn behov for endringer av transport, gjelder bare adresser.

Avbestille/påbestille transport.