Ofte stilte spørsmål

Regelverk og rutiner

Avbestillinger

Søknad om skoleskyss

RuterBestillings-applikasjonen

Fleksibel transport

COVID-19

Regelverk og rutiner

Hva er en elevkode og hvor finner jeg denne?

Elevkode er en unik kode for hver elev og brukes til å knytte eleven til en eller flere brukere av RuterBestilling-applikasjonen. Elevkoden får du på sms.

Kundeservice kan sende elevkoden til telefonnummer som er registrert på kontaktpersoner knyttet til eleven.

Når må eleven stå klar?

Planlagt hentetid oppgis som et tidsrom på ti minutter. Eleven må stå klar ved første tidspunkt. Husk at foresatte/elev alltid kan se oppsatt hentetidspunkt i RuterBestilling. Ellers kan foresatte/elev få varsling om hentetidspunkt på SMS. Varslingen settes opp i appen RuterBestilling.

Kan vi være sikre på at eleven rekker skolen?

Før skolestart legger vi opp kjøreturer for alle som har fått innvilget skoleskyss. I innkjøringsfasen de første ukene etter ferien kan hentetiden variere noe, men vi garanterer at alle elevene skal komme tidsnok til skolen. Husk at god merking av husnummer gjør det enklere for sjåføren å finne frem til nye adresser.

Hva skjer hvis eleven ikke møter opp om morgenen?

Alle turer kan avbestilles i appen RuterBestilling eller via kontaktskjema. Husk å avbestille i god tid i forveien. Hvis vi ikke får beskjed, kan dette medføre forsinkelser for andre passasjerer. Dersom eleven ikke møter opp til avtalt henting om morgenen, blir returen fra skolen til hjemmet automatisk avbestilt.

Kan jeg gi beskjed til sjåføren?

Relevante beskjeder om transporten til sjåfører skal gå via kundeservice hos Ruter.

Kan eleven ta med ski, sykkel eller akebrett?

Av sikkerhets- og plasshensyn kan ikke sjåføren ta med sportsutstyr.

Kan eleven ta med venner hjem?

Elever med innvilget skoleskyss ta med venner eller søsken. Det forutsetter at det er ledig plass og at venner/søsken har gyldig Ruter-billett (skolebillett, billett kjøpt i Ruter appen eller kjøpt om bord).

Informerer sjåførene om hvordan barna skal oppføre seg på turen?

Ja, de vil blant annet få muntlig informasjon om viktigheten av å ta på setebeltet.

Avbestillinger 

Hvordan avbestiller jeg transporten?

Avbestilling gjøres enkelt av foresatte/elever i appen RuterBestilling. Vi oppfordrer at foresatte/elever selv gjør avbestillinger i appen og ikke går via skolen. Dersom vi ikke får beskjed om avbestillinger, resulterer det i bomturer som kan medføre forsinkelser for andre passasjerer.

Kan jeg oppheve avbestillingen?

Dersom det har blitt avbestilt transport som angres, må det gjennomføres en reaktivering innen kl. 12.00 dagen før. Dette er viktig for at vi skal rekke å planlegge nok kapasitet til våre passasjerer. I disse tilfellene kan vi ikke garantere samme sjåfør som tidligere oppsatt.

Søknader om skoleskyss

Hvordan legger jeg inn søknad?

Det er skolens ansvar å legge inn søknad. De har en egen bruker på søknadsportalene våre på skoleskyss.no.

Hva er statusen på søknaden?

Ved bruk av RuterBestilling kan du følge med på status på din søknad. Dette finnes under Min Profil – Skoleskyss – Velg reisende – Søknadsstatus.

Skoler kan også selv enkelt følge statusen på søknaden til aktuelle elever ved å logge seg inn på søknadsportalene, for deretter å søke opp ønskede elever.

Informasjon til skolene:

I skoleweb gjøres dette ved bruk av egendefinerte rapporter, hvor dere finner en rapport for søknader på skolen.

I bussportalen finner dere søknader og status under fanen Søknader.

Statusen Godkjent/transport innvilget betyr at Ruter har fattet vedtak i saken og skyssen organiseres.

For videre purring av søknad må man ta kontakt med Ruter.

Ruter kan nås på: 22 05 70 70 (kun for skolene)

RuterBestilling-applikasjonen 

Hvor finner jeg RuterBestilling appen?

Appen kan lastes ned fra  Play Store og fra  App Store. Husk å holde appen oppdatert for å ha tilgang til nyeste informasjon. 

Hvordan fungerer appen?

Appen gir deg oversikt over alle turer for en elevkode. Det er også mulig å avbestille direkte i appen. Ved å legge til flere elevkoder under innstillinger i appen, vil du også kunne ha oversikt over flere elevers turer. Brukerveiledning: Hvordan bruke RuterBestilling?

Problemer med nedlastning av app?

Forsøke å slette applikasjonen og laste den ned på nytt – forhåpentligvis løser deg seg da. Om ikke, ta kontakt via kontaktskjemaet vårt, så hjelper vi deg.

På linken nedenfor ligger også en brukerveiledning i hvordan å laste ned/ta i bruk appen.

Fleksibel transport 

Hva er det?

Enkelte elever har ordningen fleksibel transport, med dette menes at de på kort varsel grunnet akutt sykdom kan melde inn et behov om transport til andre tider enn det som er oppsatt. Eksempelvis dersom eleven føler seg dårlig eller utmattet en skoledag.

Fleksibel transport krever legeerklæring. Ordningen gjelder kun transport samme dag, og henvendelser skal kun behandles per telefon.

COVID-19 

Hvordan forholder skoleskyssen seg til korona-smitte?

Vi tar smittevern på alvor og følger myndighetenes anbefalinger for smittevern. Ved eventuelle endringer i myndighetenes anbefalinger vil vi sende ut egne varsler på dette og orientere om hvilke tiltak vi iverksetter.

Hvor ofte rengjøres busser og taxi?

Sjåførene vil desinfisere håndtak, armlener, sikkerhetsseler og andre berøringsflater med godkjent desinfeksjonsmiddel regelmessig. I tillegg rengjøres buss og drosje daglig.

Vil det være hånddesinfeksjonsmiddel om bord i buss og taxi?

Ja, det vil alltid være alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel ombord, som kan benyttes etter behov. Men fordi sjåføren vil holde anbefalt avstand til elevene ved av- og påstigning, blir det vanskelig for å spraye hendene til elevene. Vi oppfordrer derfor foreldre til å utstyre barna med eget hånddesinfeksjonsmiddel som de oppfordrer barna til å bruke.