Bestilling

Søknad om skoleskyss sendes fra skolen

Varige endringer ila. skoleåret, som nye start- og sluttider på skolen og adresse til hjemmet, sendes også fra skolen. Selve skoleskysstjenesten leveres av Ruter på oppdrag fra kommunen eller fylkeskommunen.

Det er skolens ansvar å legge inn søknad for elevene. Skolen har en egen brukerprofil på søknadsportalene.

For å logge inn på søknadsportalene benytter du skolens brukernavn og passord. Dersom du er usikker på hvordan søkeprosessen fungerer finner du en utfyllende brukerveiledning etter du har logget inn.

SØKNADSPORTAL FOR SKOLENE

Avvik

Ved avvik som ulykker på veien, ekstreme kjøreforhold og andre utfordringer, gjør vi følgende dersom vi ikke klarer å levere elevene til riktig tid på skolen:

   1. SMS-varsling til registrerte kontaktpersoner
    Alle telefonnummer registrert på den enkelte elev mottar en tekstmelding der vi informerer om hendelsen og hvordan denne påvirker den planlagte transporten. Ved alvorlige hendelser, slik som trafikkulykker hvor våre minibusser og drosjer er involvert, vil vi ringe registrerte kontaktpersoner og informere om hendelsen og hvordan dette påvirker den planlagte transporten. Ved mindre forsinkelser vil sjåføren informere registrerte kontaktpersoner om avviket.
   1. Telefon-varsling til skolen
    Ved alvorlige hendelser, slik som trafikkulykker hvor våre minibusser og drosjer er involvert, vil vi ringe skolen og informere om hendelsen og hvordan dette påvirker den planlagte transporten.