Bestilling

Søknad om skoleskyss sendes fra skolen

Varige endringer ila. skoleåret, som nye start- og sluttider på skolen og adresse til hjemmet, sendes også fra skolen. Selve skoleskysstjenesten leveres av Ruter på oppdrag fra kommunen eller fylkeskommunen.

Det er skolens ansvar å legge inn søknad for elevene. Skolen har en egen brukerprofil på søknadsportalene.

For å logge inn på søknadsportalene benytter du skolens brukernavn og passord. Dersom du er usikker på hvordan søkeprosessen fungerer finner du en utfyllende brukerveiledning etter du har logget inn.

SØKNADSPORTAL FOR SKOLENE