Foresatte

Slik jobber vi

Hver dag kjører vi over 4 000 barn til og fra hjem og skole.
Skoleskyss.no driftes av Ruter. Vi koordinerer, planlegger og formidler persontransport i offentlig sektor, og er ansvarlig for utførelsen av skoleskyss samt produksjon av reisekort med skolebillett til elever i Akershus.

Skoleskyss

Gratis, enkel og trygg transport til og fra skolen
Skoleskyss er en lovpålagt oppgave som reguleres av Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa, opplæringsloven, av 17. juli 1998 nr 61 med tilhørende forskrifter.

Spesialtransport

Gratis, enkel og trygg transport av barn med særskilte behov
Skoleskyss er en lovpålagt oppgave som reguleres av Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa, opplæringsloven, av 17. juli 1998 nr. 61 med tilhørende forskrifter.

Enkel administrasjon av skyss via appen RuterBestilling

I RuterBestilling finnes oversikt over alle turene og tilgang til å administrere planlagt transport.
Les mer om dette her RuterBestilling

Foresattes ansvar

Foresatte er en viktig samarbeidspartner i fempartssamarbeidet som skal til for å få skoleskysstjenesten til å fungere optimalt for elevene. Det er et stort arbeid å planlegge skoleskyss av over 4 000 elever med ulike start- og sluttidspunkter på skolen hver dag.

Søknad

Søknad om skoleskyss sendes fra skolen. Varige endringer ila. skoleåret, som nye start- og sluttider på skolen og adresse til hjemmet, sendes også fra skolen. Selve skoleskysstjenesten leveres av Ruter på oppdrag fra kommunen eller fylkeskommunen.

Påstigning skolebarn

Ofte stilte spørsmål til kundesenteret

Få svar på vanlige spørsmål her!