Skolens ansvar

Skoleskyss-tjenesten er en gratis tjeneste for barn i Akershus som bor langt fra skolen eller har særskilte behov

Disse kan få innvilget skoleskyss:

   • 1. klassinger som bor minst 2 km fra skolen
   • 2. til 10. klassinger som bor minst 4 km fra skolen
   • Videregående elever som bor minst 6 km fra skolen
   • Elever som har skolevei definert som særlig farlig av elevens bostedskommune
   • Barn med særskilte behov

Søknad om skoleskyss sendes fra skolen. Varige endringer ila. skoleåret, som nye start- og sluttider på skolen og adresse til hjemmet, sendes også fra skolen.

Selve skoleskysstjenesten leveres av Ruter på oppdrag fra kommunen eller fylkeskommunen.

Søknader for elever sendes inn via våre søknadsportaler. Skolen har en egen brukerprofil som den som har ansvar for søknader logger seg inn på.

Skoleweb – Søknad om spesialskyss med minibuss/drosje
Bussportalen – Søknader om ordinærskyss med stor buss, reisekort med skolebillett

For å logge inn på søknadsportalene benytter du skolens brukernavn og passord. Dersom du er usikker på hvordan søkeprosessen fungerer finner du en utfyllende brukerveiledning etter at du har logget inn.