Skoleskyss

Gratis, enkel og trygg transport til og fra skolen

Skoleskyss er en lovpålagt oppgave som reguleres av Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa, opplæringsloven, av 17. juli 1998 nr 61 med tilhørende forskrifter.

Skoleskyss-tjenesten er en gratis tjeneste for barn i tidligere Akershus og Lunner kommune som bor langt fra skolen eller har særskilte behov. Disse kan få innvilget skoleskyss:

   • 1. klassinger som bor minst 2 km fra skolen
   • 2. til 10. klassinger som bor minst 4 km fra skolen
   • Videregående elever som bor minst 6 km fra skolen
   • Elever som har skolevei definert som særlig farlig av elevens bostedskommune
   • Barn med særskilte behov

Søknad om skoleskyss sendes fra den lokale skolen. Varige endringer ila. skoleåret, som nye start- og sluttider på skolen og adresse til hjemmet, sendes også fra skolen. Selve skoleskysstjenesten leveres av Ruter på oppdrag fra kommunen eller fylkeskommunen.

Kjøring til og fra skolen eller nærmeste knutepunkt

Våre sjåfører bringer elevene trygt til og fra skolen eller nærmeste knutepunkt for kollektivtransport. Sikkerhet og trygghet står i sentrum når vi planlegger turene. Alle våre biler er utstyrt med GPS, slik at vi til enhver tid vet hvor de er. Våre sjåfører er opplært ved vår sjåførskole, og er godt trent i å behandle barn med særskilte behov og eventuelle nødsituasjoner. 

Ved avvik som ulykker på veien, ekstreme kjøreforhold og andre utfordringer, gjør vi følgende dersom vi ikke klarer å følge planen: 

     1. SMS-varsling til registrerte kontaktpersoner
      Alle telefonnummer registrert på den enkelte elev mottar en tekstmelding der vi informerer om hendelsen og hvordan denne påvirker den planlagte transporten. Ved alvorlige hendelser, slik som trafikkulykker hvor våre minibusser og drosjer er involvert, vil vi ringe registrerte kontaktpersoner og informere om hendelsen og hvordan dette påvirker den planlagte transporten. Ved mindre forsinkelser vil sjåføren informere registrerte kontaktpersoner om avviket.
     1. Telefon-varsling til skolen
      Ved alvorlige hendelser, slik som trafikkulykker hvor våre minibusser og drosjer er involvert, vil vi ringe skolen og informere om hendelsen og hvordan dette påvirker den planlagte transporten.

Skoleskyss også i ferien

Kjøring til og fra SFO i skolens ferier og på fridager må bestilles i tillegg til vanlig kjøring. Dette bestilles av skolen.

Enkel bestilling av turer via appen RuterBestilling

I RuterBestilling finnes oversikt over alle turene og tilgang til å kansellere transport eller reaktivere tidligere kansellert transport. Les mer om dette under bestilling.

 

Viktig å vite

Det er et stort arbeid å planlegge skoleskyss av 4 500 elever med ulike start- og sluttidspunkter på skolen hver dag. For å unngå forsinkelser og irritasjoner for deg som foresatt er det viktig å være oppmerksom på at:

   • Eleven må stå klar for henting i god tid før avtalt hentetidspunkt.
   • Turer du ikke ønsker å bruke, for eksempel i forbindelse med sykdom eller av andre grunner, må kanselleres.
   • Dersom eleven ikke benytter oppsatt transport, uten å kansellere, må retur reaktiveres for at eleven skal få transport hjem.
   • Dersom du avbestiller en tur, men det viser seg senere at det likevel er ønskelig med transport, må reaktivering av turen gjøres innen kl. 12 dagen før henting. I slike tilfeller kan vi ikke garantere samme sjåfør som først oppsatt.
   • Avvik kan oppstå i forbindelse med ulykker i trafikken eller ekstreme kjøreforhold. Vi håper på forståelse for at forsinkelser derfor kan oppstå.

Covid-19
Smittevern

Vi tar smittevern på alvor og følger myndighetenes anbefaling for smittevern. Ved eventuelle endringer i myndighetenes anbefalinger sender vi ut egne varsler om dette, og orienterer om hvilke tiltak vi iverksetter. Busser og taxi rengjøres daglig og sjåførene desinfiserer håndtak, armlener, sikkerhetsseler og andre berøringsflater flere ganger gjennom dagen med godkjent desinfeksjonsmiddel. Det er forøvrig alltid tilgjengelig alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel ombord. Men fordi sjåførene vil holde anbefalt avstand til elevene ved av- og påstigning, blir det vanskelig for dem å spraye hendene til elevene. Vi oppfordrer derfor foresatte til å utstyre barna med eget hånddesinfeksjonsmiddel.

Avvik som følge av endringer fra myndighetene

Endringer i myndighetenes anbefalinger, krav om kohorter på skolen osv. kan gi konsekvenser i form av at elevene i en periode kanskje ikke kan få samme sjåfør og/eller at forsinkelser kan oppstå. Dette fordi vi har et gitt antall sjåfører og busser/taxi til rådighet. Det er fylkeskommunen som er ansvarlig for økonomisk bevilgning til skoleskysstjenesten, og det tar tid å gjennomføre en offentlig anskaffelse etter at en eventuell bevilgning er på plass. Det er dermed ikke gjort over natten å skaffe flere biler og sjåfører.