Disse kravene stiller vi til sjåfører

Foresatte skal vite at vi kjører barna på en trygg og god måte. Skoleskyss skal bidra til å gjøre foresattes hverdag litt enklere og mer bekymringsfri  

Barnet skal 

   • ha en positiv opplevelse hos oss
   • bli kjørt på en forsvarlig måte
   • våre sjåfører skal ha både ekspertise og erfaring for å kjøre barn med særskilte behov

Våre sjåfører må være hensynsfulle og serviceinnstilte ovenfor

   • brukere
   • foresatte
   • skoleansatte

Ved behov skal sjåføren hjelpe til ved av- og påstigning. Sjåføren må i tillegg ha evnen til å kunne ta raske avgjørelser og improvisere løsninger til beste for brukeren dersom det skulle oppstå spesielle situasjoner. Det er viktig at barn og bagasje sikres godt om bord.

Egenskaper:

   • Alminnelig og hyggelig
   • God hukommelse – huske barnas navn
   • Serviceinnstilt
   • Evne til å være både morsom og streng, rund og inkluderende
   • Kommuniserer godt med barna
   • Bli venn med dem ombord
   • Alltid være presis
   • Inngi trygghet
   • Se på deg selv som omsorgssjåfør