Fylkeskommune

Slik jobber vi

Hver dag kjører vi over 4 000 barn til og fra hjem og skole.
Skoleskyss.no driftes av Ruter. Vi koordinerer, planlegger og formidler persontransport i offentlig sektor, og er ansvarlig for utførelsen av skoleskyss samt produksjon av reisekort med skolebillett til elever i Akershus.

Skoleskyss

Gratis, enkel og trygg transport til og fra skolen
Skoleskyss er en lovpålagt oppgave som reguleres av Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa, opplæringsloven, av 17. juli 1998 nr 61 med tilhørende forskrifter.

Spesialtransport

Gratis, enkel og trygg transport av barn med særskilte behov
Skoleskyss er en lovpålagt oppgave som reguleres av Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa, opplæringsloven, av 17. juli 1998 nr. 61 med tilhørende forskrifter.

Fylkeskommuners/kommuners ansvar

Hovedregelen er at fylkeskommunen har ansvar for å tilby skoleskyss til elever i grunnskolen og videregående skole i fylket. De er ansvarlig for all skyss på grunn av lang skolevei, funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom.

Søknad

Søknad om skoleskyss sendes fra skolen. Varige endringer ila. skoleåret, som nye start- og sluttider på skolen og adresse til hjemmet, sendes også fra skolen. Selve skoleskysstjenesten leveres av Ruter på oppdrag fra kommunen eller fylkeskommunen.

Påstigning skolebarn

Ofte stilte spørsmål til Kontaktsenteret

Få svar på vanlige spørsmål her!