Retningslinjer og veiledere

Skoleskyss er en lovpålagt oppgave som reguleres av lov om grunnskolen og den videregåande opplæringa, opplæringsloven, av 17. juli 1998 nr 61 med tilhørende forskrifter. Her har vi samlet retningslinjer fra fylkeskommunen og annen dokumentasjon ifm. skoleskyss.

Se opplæringsloven på lovdata.no

 

Dokumenter og henvisninger

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet