• 05 webhode-bilde
  • 06 webhode-bilde
  • 04 webhode-bilde
  • 03 webhode-bilde
  • 02 webhode-bilde
  • 01 webhode-bilde
  • banner 01

Skoleskyss berøres av nye smittevernsrestriksjoner

Regjeringens innstramminger i smittevernsrestriksjonene i dag, får konsekvenser for skoleskysstilbudet og tjenesten «Venner med hjem».

For å overholde de nye restriksjonene om begrenset sosial kontakt og regelen om avstand for å redusere smittefaren, vil vi dessverre ikke kunne tilby denne tjenesten i en periode fremover.

Smitteutviklingen med lokale utbrudd vil også kunne medføre at det på kort varsel vil måtte gjøres endringer i andre deler av tilbudet. Dersom dette blir aktuelt vil vi så snart som mulig komme tilbake med mer informasjon til de som blir berørt.