• 05 webhode-bilde
  • 06 webhode-bilde
  • 04 webhode-bilde
  • 03 webhode-bilde
  • 02 webhode-bilde
  • 01 webhode-bilde
  • banner 01

Full åpning av skoler 2. juni

Full åpning av alle skolene etter pinse, skaper utfordringer for skoleskyssen fordi vi fremdeles er underlagt 1 meters regelen når det gjelder transport.

Regjeringen har denne uken besluttet at alle skoler skal tilbake til en tilnærmet normal skolehverdag – og at det skal skje allerede fra første dag over pinse.

Det vil ikke være noen avstandskrav til elevene innad i klasserommene. MEN – når det gjelder skoleskyss og kollektivtrafikk opprettholder FHI anbefalingen om 1 meters regelen. Smitteanbefalingen innebærer at vi bare kan bruke halvparten av setene i bussene. Dette er en anbefaling vi selvfølgelig må og vil overholde.

For oss som har ansvar for skoleskyss medfører regjeringens beslutning at vi må «kaste oss rundt» og re-planlegge hele skoleskyssen. Det opplegget vi på kort varsel fikk etablert i forhold til endringer, differensierte skolehverdager og tider – det gjelder ikke lenger.

Med den korte varslingsfristen vi har fått, er det viktig for oss å være tydelig på at vi dessverre ikke vil være i stand til å gjennomføre et opplegg som tilfredsstiller alle krav til endringer allerede fra tirsdag over pinse.

Vi jobber kontinuerlig – også gjennom pinsen – med å få på plass så gode løsninger som mulig.

Etter grundig vurdering har vi valgt å prioritere å få på plass løsninger for følgende grupper av barn:

  • Elever med spesielle behov
  • Elever som ikke har skoleskyss-tilbud på de dagene de nå skal på skolen

NB - De elevene som allerede har et tilbud om skoleskyss vil måtte kjøre på oppsatte tider inntil videre, selv om dette kanskje medfører at de kommer litt for sent til skolen.

Vi er opptatt av å finne gode og trygge løsninger slik at alle barn og unge som har krav på skoleskyss får et best mulig tilbud. Vi håper på forståelse for at de korte tidsfristene gjør at vi ikke klarer å tilby den nødvendige transportkapasiteten og en så god skoleskyss-løsning som vi skulle ønske.

Under vil du finne svar på noen av de spørsmålene vi regner med at vil komme.

Hilsen alle oss som jobber med skoleskyss