• 05 webhode-bilde
  • 06 webhode-bilde
  • 04 webhode-bilde
  • 03 webhode-bilde
  • 02 webhode-bilde
  • 01 webhode-bilde
  • banner 01

Skolestart 11.mai

I Konsentra jobber vi på spreng for å tilrettelegge den delen av skoleskyssen som går med minibuss og taxi, for at alle barn og unge skal komme trygt til og fra skolen

Regjeringens beslutning om å åpne for at alle barn og unge skal tilbake på skolene fra førstkommende mandag representerer praktiske utfordringer for både skolene og oss som har ansvar for skoleskyss. Vi har tett dialog med skolene for å få klarhet i hvordan de velger å løse skolehverdagen for elevene. Først når vi har full oversikt over hvordan de enkelte skolene vil gjennomføre skolehverdagen har vi mulighet til å skreddersy skoleskyssen. 

Vi følger prioriteringen til regjeringen om å sette barn og unge først. I tillegg er vi pålagt, og respekterer at vi skal utføre vårt samfunnsoppdrag i henhold til gjeldende smitteverns-instrukser. Det innebærer at vi må overholde anbefalingen om 1 meters avstand.

Avstandsbestemmelsen medfører utfordringer for hvordan vi praktisk skal gjennomføre skoleskyssen. Siden vi må begrense antall barn i busser og minibusser er vi i den situasjon at vi har for liten kapasitet til å frakte barna på ordinær måte. Det jobbes på spreng med å finne alternative løsninger. Vi erkjenner at disse løsningene ikke vil være operative fra mandag morgen, men at de vil komme på plass så raskt som mulig ila av denne og neste uke. Skolen vil gi beskjed når transporten er i orden. Vi oppfordrer derfor til midlertidige løsninger hvor elevene sykler, går eller blir kjørt til skolen inntil skoleskyss tilbudet er på plass. Vi vil holde dere oppdatert om utviklingen og beklager situasjonen til de av dere som ikke får transport umiddelbart og vi vil gjøre vårt ytterste for å få dette løst raskest mulig.

Planlegging av skoleskyss vil i tiden fremover bli en krevende øvelse for at alt skal fungere. Det er ekstra viktig at vi mottar informasjon om avbestillinger innen kl 12.00 dagen før skoleskyssen slik at vi unngår bomturer – det har vi ikke råd til i dagens situasjon.

NB – For de som allerede har hatt skolestart vil skoleskyssopplegget gå som normalt.

Vi er opptatt av å finne gode og trygge løsninger slik at alle barn og unge som har krav på skoleskyss får et godt tilbud. En sannsynlig løsning er at vi i tiden fremover, i tillegg til bruk av busser og minibusser i større grad vil bruke taxier til å frakte barn og unge til skolen. For taxinæringen, som for tiden har lite å gjøre, vil dette være kjærkomne oppdrag. Den nye ordningen vil naturlig nok kunne medføre noen innkjøringsutfordringer da vi vil bruke mange nye sjåfører. Vi ber om forståelse for dette om det skulle bli noen forsinkelser. En mulig løsning er også at elevene må påregne å komme tidligere til skolen eller vente lenger før de får skoleskyss hjem.

Vi ønsker alle barn og unge velkommen tilbake!