• 05 webhode-bilde
 • 06 webhode-bilde
 • 04 webhode-bilde
 • 03 webhode-bilde
 • 02 webhode-bilde
 • 01 webhode-bilde
 • banner 01

Trygt til og fra skolen – også under korona-epidemien

Vi følger myndighetenes korona-anbefalinger nøye og innfører smitteforebyggende rutiner for å ivareta sikkerheten til elever og sjåfører under transporten til og fra skolen.  

Tiltakene er basert på Folkehelseinstituttets (FHI) retningslinjer, og oppdateres fortløpende i tråd med myndighetenes anbefalinger.  

Slik ivaretar vi smittevern for elevene:

 • Vi følger de til enhver tid gjeldende anbefalinger om avstand mellom elevene under skoleskyss-transporten.
 • Sjåførene vil påse at elevene holder anbefalt avstand ved av- og påstigning i bussen.
 • Elevene blir henvist til seter med anbefalt avstand til andre elever, passasjerer og til sjåføren i bussen.
 • Elever som trenger hjelp i form av nærkontakt vil få dette, sjåføren vil da tilstrebe å bruke engangshansker og munnbind.
 • I den grad det er mulig vil vi ved bruk av taxi og minibuss tilstrebe at samme sjåfør transporterer samme elever hver gang.
 • Sjåførene vil desinfisere håndtak, armlener, sikkerhetsseler og andre berøringsflater med godkjent desinfeksjonsmiddel regelmessig.
 • Sjåførene vil under transport fortelle elevene hvorfor smittevernstiltakene er innført og hvorfor det er viktig å overholde dem. Ved avstigning vil sjåføren oppfordre barna til å vaske hendene grundig når de kommer inn på skolen eller hjem.
 • Vi vil kontinuerlig vurdere ytterligere smittevernstiltak i tråd med myndighetenes anbefalinger i tiden som kommer.

 

Informasjonsvideo

 

Spørsmål og svar

Under gir vi svar på noen av de vanligste spørsmålene.

Hvor mange barn skal med i bussen?

Det blir færre barn i bussen enn tidligere. Elevene blir henvist til seter med den til enhver tid anbefalte avstand.   

Hvor ofte rengjøres busser og taxi?

Sjåførene vil desinfisere håndtak, armlener, sikkerhetsseler og andre berøringsflater med godkjent desinfeksjonsmiddel regelmessig. I tillegg rengjøres buss og taxi daglig.

Vil det være hånddesinfeksjonsmiddel om bord i buss og taxi?

Ja, det vil alltid være alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel om bord, som kan benyttes etter behov. Men fordi sjåføren vil holde anbefalt avstand til elevene ved av- og påstigning, blir det vanskelig for å spraye hendene til elevene. Vi oppfordrer derfor foreldre til å utstyre barna med eget hånddesinfeksjonsmiddel som de oppfordrer barna til å bruke.

Er sjåførene koronatestet? 

Nei. Det er foreløpig restriktivt hvem som får ta koronatest. Sjåførene er imidlertid pålagt å følge Folkehelseinstituttets (FHI) retningslinjer ved å holde seg hjemme ved mistanke om eller symptomer på sykdom.

Bruker sjåførene munnbind og hansker? 

Vi følger myndighetenes anbefalinger og vil be sjåførene benytte munnbind dersom det blir anbefalt i deres jobbsituasjon.

Står sjåførene ved av- og påstigning og sørger for avstand mellom elevene?

Ja, de står ved bussen og informerer/instruerer elevene om å holde korrekt avstand.

Barn er barn, hvordan hindre at elevene setter seg tett innpå hverandre?

Sjåføren vil henvise elevene til seter med anbefalt avstand ved ombordstigning.  Dersom det oppstår situasjoner der elever overser avstandsregelen, vil sjåføren snakke til elevene og om nødvendig stoppe bussen.

Kan søsken sitte sammen?

For å gi elevene en kollektiv oppfatning om at dette er en dugnad vi alle er med på, vil det ikke bli anledning for søsken til å sitte sammen.

Informerer sjåførene om hvordan barna skal oppføre seg på turen?

Ja, på samme måte som elevene blir påminnet viktigheten av å ta på setebeltet, vil de nå også få muntlig informasjon om viktigheten av å følge avstandsreglene.

Informasjonsskriv

Informasjon til foresatte