Driftsmelding
VIKTIG : Ny instruks vedrørende bruk av låsekopp under transport
Publisert 19. august 2021

Ruter har mottatt instruks fra Statens vegvesen om at det ikke er lovlig å benytte låsekopp. Bilbelter som benyttes skal være godkjente og skal kunne løses ut med en hånd av brukeren selv. Dette av hensyn til behov for rask evakuering ved for eksempel brann.
Bruk av låsekopp blir dermed å anse som en ulovlig modifikasjon av bilbeltet. Vi er kjent med at denne regelendringen kan medføre uønskede situasjoner ved at barn for eksempel kan reise seg opp og stå mens kjøretøyet er i fart.

Vi har hatt dialog med Statens vegvesen og søkt om dispensasjon fra regelen, men vi har fått svar om at de ikke har noen hjemmel til å godkjenne en låsekopp eller bruken av denne.

Konsekvensen er at vi i fremtiden ikke kan benytte låsekopp. For de elever som rammes av denne endringen vil løsningen være at de har med egen ledsager slik at vi fortsatt ivaretar sikkerheten både til den aktuelle eleven og til andre medpassasjerer.
Vi ber derfor om at dere vurderer behovet for bruk av ledsager for de elevene det gjelder.